Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

IT group

The IT group works with IT organisation and IT support within the department.

We manage the department’s online helpdesk for support regarding network access, program licenses, computer purchases, Lucat, access cards, among many other things.

Other members

The following links lead to our external website.

You will find more IT information under Support and tools.

The IT group at the Biology blog

The links below lead to our internal blog. Some texts are in Swedish.

Var uppmärksam på bedrägerier i sommar

10 July 2019
In English below Stölder och försök till bedrägerier Tänk även på att både stölder och alla former av försök till bedrägerier brukar ha en …

Senaste nytt från IT hållet

2 October 2014
Idag ordnade SACT informationsmöte med institutionens IT-grupp. Efter en presentation av gruppen började Anders Kullberg med att berätta hur…

Behov, visioner och framtid på IT-medarbetardagen

28 January 2010
I går (27/1) anordnade projektet Samordnat IT-stöd en IT-medarbetardag i Stora salen på AF. Jag, Anders Kullberg, Erling Jirle och Lennart O…
Page Manager:

Head of administration

Joakim Nilsson
Head of Administration
Department of Biology

Telephone: +46 46 222 38 02
Mobile: +46 72-241 21 04
E-mail: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

VISITING ADDRESSES

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Service point 4

Ecology Building
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Service point 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Service point 62

DELIVERY ADDRESSES

Biology Building
general deliveries

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biology Building
House D

Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ecology Building
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

About this site