Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Heads of department

The head of department holds the executive role and responsibility for the everyday operations of the department. The responsibilities and authority of the head of department are regulated by the Faculty of Science’s delegation rules. According to the delegation rules, the head of department shall manage and develop the department, and is responsible for the department resources.

The assistant head of department is mainly responsible for first cycle education, but will fill in for the head of department as needed.

Read head of department decisions on the Biology Blog (in Swedish)

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

22 January 2014
Arbetsgång vid befordran till professor Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsn…

Examinatorer för forskarutbildningen utsedda

23 May 2012
Prefekt Christer Löfstedt har utsett 19 stycken examinatorer för institutionens forskarutbildning. Läs mer om bakgrunden, examinatorernas up…

Prefektbeslut om valutaeffekter

27 February 2012
Prefekten har beslutat vad som gäller i samband med de över- respektive underskott som uppkommer i samband med anslag i utländsk valuta (pdf…
Page Manager:

Heads of Department

Carin Jarl-Sunesson
Head of the Department of Biology, Senior lecturer
Molecular Cell Biology

Telephone: 046-222 01 24
E-mail: Carin [dot] Jarl-Sunesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Almut Kelber
Assistant Head of the Department of Biology, Professor
Functional zoology

Telephone: 046-222 01 24
E-mail: Almut [dot] Kelber [at] biol [dot] lu [dot] se

Biology blog » Head of department

No more State of the Union – new people equal new speech!

13 May 2019
Last Friday it was time for our ”new” Head of the Department, Carin Jarl-Sunesson, to hold her first annual speech. A new Head also …

Jättetack för 9 års prefektarbete

11 January 2019
Igår var det avtackning av vår förre prefekt Christer Löfstedt. Foajén i Ekologihuset var välfylld. Minst 100 personer ville vara med och vi…

Gott Nytt Biologiår och tack från före detta prefekten!

1 January 2019
Det är med blandade känslor jag nu slutar som prefekt för Biologiska institutionen. Orken har av olika skäl inte riktigt räckt till det sena…

VISITING ADDRESSES

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Service point 4

Ecology Building
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Service point 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Service point 62

DELIVERY ADDRESSES

Biology Building
general deliveries

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biology Building
House D

Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ecology Building
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

About this site